Guvernul interzice vânzarea și cumpărarea locuinţelor ANL destinate tinerilor din învăţământ şi sănătate

admin

Guvernul a aprobat miercuri, o Ordonanță pentru excluderea de la procedura de vânzare a locuinţelor ANL destinate tinerilor din învăţământ şi/sau sănătate, conform Agerpres.

Actul normativ prevede „excluderea de la procedura de vânzare a locuințelor destinate închirierii tinerilor specialiști din învățământ şi/sau sănătate, ținând cont de situațiile înregistrate la nivel local prin înstrăinarea acestor tipuri de locuințe după achiziția lor”, conform unui comunicat de presă al Executivului.

Guvernul a mai decis că nivelul maxim al chiriei nu poate fi mai mic decât anumite limite stabilite prin același act normativ, deoarece au fost identificate situaţii în care chiria era mai mică decât noile limite propuse.

Chiria minimă

Ordonanța prevede astfel stabilirea unui plafon minimal al chiriilor stabilite după ponderarea acestora prin:

– aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor pe ranguri, stabilită conform prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV – a – Reţeaua de localităţi, şi a celor rezultaţi din veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni;

– aplicarea ponderărilor în funcţie de venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în raport de salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Source link

Share This Article